MENU
(08)38.100.112 || Fax: (08)38.106.407

Tư vấn kỹ thuật

Tư vấn kỹ thuật

Giả sử chúng ta có sơ đồ mặt bằng 1 gian nhà xưởng như hình vẽ ( Hình 1 &2). Trong đó các dấu x tượng trưng cho các nguồn tỏa khí và hơi có hại, thì sơ đồ thông gió chung có lợi sẽ là: hút không khí ra ở những chỗ khí độc hại tỏa ra nhiều nhất và thổi khí vào ở những chổ lượng khí độc hại tỏa ra ít nhất ( Hình 1 ). Ưu điểm của sơ đồ này có thể dễ dàng thấy được khi so sánh giữa 2 sơ đồ 2a & 2b. so-do-thong-gio-nha-xuong
Ngoài sơ đồ thông gió chung, chúng ta còn có một số sơ đồ thông gió cơ bản sau đây:
  • Sơ đồ thông gió khống chế: Mức độ ô nhiễm của không khí trong phòng có thể đảm bảo ở mức tối thiểu bằng cách thông gió khống chế. Nguyên tắc của phương pháp này là hút toàn bộ khí độ hại ở ngay tại chỗ phát sinh ra chúng bằng những thiết bị đặt biệt như tủ hút, chụp hút… Những thiết bị này không cho phép khí độc hại thoát ra ngoài & lan tỏa vào không khí toàn phòng.
  • Sơ đồ thông gió tại chỗ( thông gió cục bộ ): Trong trường hợp phân xưởng rộng, số người làm việc trong phân xưởng ít & chỗ làm việc tương đối cố định, người ta chỉ cần tạo môi trường không khí thật thích hợp ở những nơi có người làm việc. Hệ thống thông gió phục vụ cho mục đích này gọi là thông gió tại chỗ hay thông gió cục bộ.
  • Sơ đồ thông gió phối hợp: Bao gồm cả 3 phương pháp trên: thông gió chung, thông gió khống chế và thông gió cục bộ.
  • Sơ đồ thông gió sự cố: Hệ thống thông gió này đặc biệt sử dụng trong các nhà máy có nguy cơ xảy ra tai nạn phát sinh khí độc hại như nhà máy hóa chất … khi có sự cố xảy ra,hệ thống thông gió bắt đầu hoạt động để thải nhanh khí độc hại ra ngoài trong thời gian ngắn nhất.
Tỉ số của thể tích không khí thổi vào phòng hoặc hút từ phòng ra trong 1 đơn vị thời gian ( tính bằng giờ ) chia cho thể tích bên trong của phòng được gọi là bội số trao đổi không khí. - Bội số trao đổi khí được xem là tiêu chuẩn cần bảo đảm khi thiết kế hệ thống thông gió. Thông thường tùy nhà xưởng “ nóng ” nhiều hay ít thì chọn bội số này từ 30 – 50 lần/giờ. Bội số này càng cao thì số lần thay đổi không khí càng nhiều và càng liên tục. Chúng ta có thể tham khảo một số tiêu chuẩn về bội số trao đổi không khí và lưu lượng thông gió cho một số công trình dân dụng và cô ng cộng của Liên Xô cũ như sau
 
  • Trong kỹ thuật thông gió, để xác định, tính toán lưu lượng thông gió, chúng ta cần phải biết lượng khí độc hại tỏa ra ( thông gió khử khí độc ), lượng bụi phát sinh ( thông gió khử bụi ) hay lượng nhiệt thừa tỏa ra trong nhà xưởng ( thông gió khử nhiệt thừa ). Nói chung, chúng ta cần phải có bài toán tính toán cụ thể.
  • Tuy nhiên trong kỹ thuật thông gió, chúng ta có thể dùng khái niệm bội số trao đổi không khí để xác định lưu lượng thông gió cần thiết. Ở câu hỏi này nếu chúng ta lấy bội số trao đổi khí là m ( lần/giờ ) thì lưu lượng không khí cần thiết để thông gió là:
  L = m.V ( m3/h )
  • Biết lưu lượng khí cần thiết để thông gió, thì chúng ta tính được số lượng quạt cần có ( tùy theo lưu lượng mỗi quạt ).
Lượng không khí đưa vào phòng (bằng cách thổi hoặc hút ra một lượng không khí tương đương ) đủ lớn để có thể hòa lõang những chất khí độc hại và đưa nồng độ của chúng xuống đến mức cho phép thì gọi là thông gió chung.
  • Có thể xây tường 2 lớp cách nhau 10cm, lớp mặt trong tường phun vữa gai để tiêu âm.
  • Hoặc xây tường & bọc vật liệu cách âm như anh đã đề cập. Vật liệu cách âm có thể là bông thủy tinh, lớp vách ngoài là Tole đục lỗ theo chi tiết sau
cach-am