MENU
(08)38.100.112 || Fax: (08)38.106.407

Buồng sơn 1 & 2 quạt hút

Thiết bị hút lọc bụi sơn (buồng sơn), là sản phẩm hoàn toàn thay thế các thiết bị cùng loại trước đây phải nhập ngoại. Được ứng dụng rộng trong nghành chế biến gỗ. Các khâu sơn bề mặt kim loại… Khả năng hút – lọc bụi sơn cao, vệ sinh thiết bị dễ dàng.  Tiết kiệm điện năng, tiết kiệm nguồn nước, sử dụng dễ dàng và an toàn. Loại Kích thước L. Lượng C. suất quạt C.suất bơm Điện áp BSHT    (m3/h) (Hp) (Hp) (Volt A B C 15A 1.500 – 2.000 700 2.100 7.000 2 1 300 20A 2.500 – 3.000 700 2.100 22.000 2 2 380 25A 3.000 – 4.000 700 2.100 27.000 3 3 380
Xem thêm