MENU
(08)38.100.112 || Fax: (08)38.106.407

Quạt thổi treo tường

Tên sản phẩm: Quạt thổi treo tường Mã hiệu: CN/TQN Giá bán: Đơn vị tính: Cái Loại L.Lượng C. suất Điện áp Kích thước   (m3/h) (Hp) (Volt) (mm) D D1 A B C CN/TQN4.95 10.000 1/2 220/380 495 580 360 365 260 CN/TQN  5.25 11.000 1/2 220/380 525 620 360 365 260 CN/TQN  6.0 12.000 3/4 220/380 600 680 360 365 260 CN/TQN 6.5 14.000 1,0 220/380 650 730 360 365 260 CN/TQN  8.0 20.000 1,5 220/380 800 900 360 365 260 CN/TQN  9.0 30.000 2,0 220/380 900 1050 430 460 380 Sử dụng quạt thổi để làm mát. Đối với nhà xưởng rộng nên bố trí quạt thành hàng thổi theo một hướng, tránh hiện tượng quẩn gió. Có thể chọn quạt đứng hoặc loại có thể gắn trên cột hoặc treo tường để đỡ choán mặt bằng, tránh được va chạm trong quá trình di chuyển, làm hư quạt và đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
Xem thêm

Quạt thổi đứng

Sử dụng quạt thổi để làm mát. Đối với nhà xưởng rộng nên bố trí quạt thành hàng thổi theo một hướng, tránh hiện tượng quẩn gió. Có thể chọn quạt đứng hoặc loại có thể gắn trên cột hoặc treo tường để đỡ choán mặt bằng, tránh được va chạm trong quá trình di chuyển, làm hư quạt và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Loại L. Lượng C. suất Điện áp Kích thước   (m3/h) (Hp) (Volt) (mm) D D1 D2 H H1 TQN 4.95 10.000 1/2 220/380 495 580 550 1250 750 TQN 5.25 11.000 1/2 220/380 525 620 550 1250 750 TQN 6.0 12.000 3/4 220/380 600 680 550 1250 750 TQN 6.5 14.000 1,0 220/380 650 730 550 1250 750 TQN 8.0 20.000 1,5 220/380 800 900 640 1250 750 TQN 9.0 30.000 2,0 220/380 900 1050 640 1250 750
Xem thêm