MENU
(08)38.100.112 || Fax: (08)38.106.407

Quạt ly tâm gián tiếp GT32C1

  Loại L.Lượng C.suất Tốc độ Áp suất Điện p Kích thước   GT32C1 (m3/h) (Hp) (v/ph) (mmH2O) (Volt) (mm) D D1 A B C E 315 2.500 1 960 45 220/380 315 252 220 220 473 552 3.600 3 1.450 100 220/380 315 252 220 220 473 552 400 5.000 3 960 70 220/380 400 320 280 280 600 700 7.500 10 1.450 162 220/380 400 320 280 280 600 700 500 9.700 10 960 110 220/380 500 400 350 350 750 875 14.400 30 1.450 250 220/380 500 400 350 350 750 875 630 19.800 30 960 178 220/380 630 504 441 441 945 1.102 28.800 100 1.450 390 220/380 630 504 441 441 945 1.102 Quạt ly tâm được thiết kế, chế tạo dựa vào hai chỉ tiêu cơ bản là lưu lượng và áp suất không khí. Khi chọn quạt cần lưu ý đến đặc tính quạt, điều kiện, chế độ làm việc của quạt trong hệ thống . Quạt ly tâm được sử dụng trong các hệ thống thông gió, trang các thiết bị và công nghệ sản suất… Chúng tôi xin giới thiệu một số quạt điển hình thường hay sử dụng. Khi có […]
Xem thêm

Quạt ly tâm gián tiếp GT6C1

    Loại L.Lượng C.suất Tốc độ Ap suất Điện áp Kích thước GT6C1 (m3/h) (Hp) (v/ph) (mmH2O) (Volt)  (mm) D D1 A B C E 315 1.100 1/2 1.450 50 220/380 315 220 190 190 473 552 2.100 3 2.800 180 220/380 315 220 190 190 473 552 400 2.200 1,5 1.450 72 220/380 400 280 240 240 600 700 4.400 10 2.800 280 220/380 400 280 240 240 600 700 500 4.400 5 1.450 115 220/380 500 350 300 300 750 875 9.000 30 2.800 460 220/380 500 350 300 300 750 875 630 9.000 15 1.450 182 220/380 630 441 378 378 945 1.102 12.200 30 2.000 340 220/380 630 441 378 378 945 1.102 Quạt ly tâm được thiết kế, chế tạo dựa vào hai chỉ tiêu cơ bản là lưu lượng không khí và áp suất. Khi chọn quạt cần lưu ý đến đặc tính quạt, điều kiện, chế độ làm việc của quạt trong hệ thống . Quạt ly tâm được sử dụng trong các hệ thống thông gió, trang các thiết bị và công nghệ sản suất… Chúng tôi xin giới thiệu một số quạt điển hình thường hay sử dụng. Khi có […]
Xem thêm

Quạt Ly tâm trực tiếp TT6C1

Loại L.Lượng C.suất Tốc độ Ap suất Điện áp Kích thước TT6C1 (m3/h) (Hp) (v/ph) (mmH2O) (Volt)  (mm) D D1 A B C E 315 1.100 1/2 1.450 50 220/380 315 220 190 190 473 552 2.100 3 2.800 180 220/380 315 220 190 190 473 552 400 2.200 1,5 1.450 72 220/380 400 280 240 240 600 700 4.400 10 2.800 280 220/380 400 280 240 240 600 700 500 4.400 5 1.450 115 220/380 500 350 300 300 750 875 9.000 30 2.800 460 220/380 500 350 300 300 750 875 630 9.000 15 1.450 182 220/380 630 441 378 378 945 1.102 12.200 30 2.000 340 220/380 630 441 378 378 945 1.102 Quạt ly tâm được thiết kế, chế tạo dựa vào hai chỉ tiêu cơ bản là lưu lượng không khí và áp suất. Khi chọn quạt cần lưu ý đến đặc tính quạt, điều kiện, chế độ làm việc của quạt trong hệ thống . Quạt ly tâm được sử dụng trong các hệ thống thông gió, trang các thiết bị và công nghệ sản suất… Chúng tôi xin giới thiệu một số quạt điển hình thường hay sử dụng. Khi có yêu cầu […]
Xem thêm

Quạt Ly tâm trực tiếp TT32C1

  Loại L.Lượng C.suất Tốc độ Ap suất Điện áp Kích thước   TT32C1 (m3/h) (Hp) (v/ph) (mmH2O) (Volt) (mm) D D1 A B   C   E 315 2.500 1 960 45 220/380 315 252 220 220 473 552 3.600 3 1.450 100 220/380 315 252 220 220 473 552 400 5.000 3 960 70 220/380 400 320 280 280 600 700 7.500 10 1.450 162 220/380 400 320 280 280 600 700 500 9.700 10 960 110 220/380 500 400 350 350 750 875 14.400 30 1.450 250 220/380 500 400 350 350 750 875 630 19.800 30 960 178 220/380 630 504 441 441 945 1.102 28.800 100 1.450 390 220/380 630 504 441 441 945 1.102 Quạt ly tâm được thiết kế, chế tạo dựa vào hai chỉ tiêu cơ bản là lưu lượng không khí và cột áp. Khi chọn quạt cần lưu ý đến đặc tính quạt, điều kiện, chế độ làm việc của quạt trong hệ thống . Với đặc tính cơ bản về lưu lượng và cột áp, đặc tính động. Quạt ly tâm đã được dụng rộng rãi cho các nhu cầu sử dụng khác nhau. – Hệ thống cung cấp […]
Xem thêm