MENU
(08)38.100.112 || Fax: (08)38.106.407

Quạt đảo chiều 4 cánh

Loại L. Lượng C. suất Điện áp Kích thước Model Air flow(m3/h) Horse power (Hp) Voltage (Volt) Dimensions (mm) D A B DN3.0F1 2.800 1/4 220 300 330 160 DN3.2F1 3.500 1/4 220 320 355 160
Xem thêm

Quạt đảo chiều 6 cánh

Loại L. Lượng C. suất Điện áp Kích thước Model Air flow(m3/h) Horse power (Hp) Voltage (Volt) Dimensions (mm) D A B DN4.95 10.000 1/2 220/380 495 500 DN6P6.0 9.500 1.0 220/380 600 660 DN4P6.0  10.000  1.5 220/380  600  660  DN6P6.5  12.000  1.5 220/380  650  700 DN4P6.5  19.000  3.0 220/380  650  700
Xem thêm