MENU
(08)38.100.112 || Fax: (08)38.106.407

ĐÁNH GIÁ HIỆU QỦA CỦA HT LÀM MÁT ĐOẠN NHIỆT TRONG CÁC XÍ NGHIỆP MAY

ĐÁNH GIÁ HIỆU QỦA CỦA HT LÀM MÁT ĐOẠN NHIỆT TRONG CÁC XÍ NGHIỆP MAY Phan văn Khải I/ Ý NGHĨA CỦA VẤN ĐỀ : Tác dụng của môi trường không khí đối với cơ thể con người & sản xuất: Trong các nhà máy xí nghiệp, môi trường không khí có ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ, bệnh lý, tuổi thọ của người lao động. Vì vậy, chúng ta cần luôn luôn tạo ra môi trường không khí trong sạch trong các nhà xưởng có người làm việc. Giải quyết được vấn đề vệ sinh đó không chỉ giảm bớt được các loại bệnh nghề nghiệp cho con người mà còn tạo được cảm giác dễ chịu, hưng phấn trong công việc góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng năng suất lao động. Như đã biết, cơ thể con người luôn tỏa nhiệt. Lượng nhiệt này lớn hay nhỏ là phụ thuộc vào nhiệt độ, tốc độ chuyển động và ẩm độ tương đối của môi trường không khí xung quanh con người. Ngoài các yếu tố nói trên, lượng nhiệt do người tỏa ra còn phụ thuộc vào lứa tuổi, trạng thái làm việc, tính […]
Xem thêm